D.S.-STILUS d.o.o. /// Poduzeće za arhitektonske djelatnosti /// TEL. +385 (0) 1 34 55 471 // GSM: +385 (0) 91 250 2736
COPYRIGHT © 2012. WWW.DS-STILUS.HR :: DESIGNED BY SUZANA MRAZ & IGOR STANIČIĆ
Home
Smještaj !
Arhitektura !
O nama !
Kontakt !


LEGALIZACIJA OBJEKATA


LEGALIZACIJA (OZAKONJENJE) nezakonito izgrađenih objekata (zgrada), ili njihovih dijelova (dogradnje, nadogradnje, promjene namjene i sl.), se vrši donošenjem RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU.

Postupak ozakonjenja i potrebna dokumentacija ovise o VRSTI ZGRADE:
ZAHTJEVNA ZGRADA (GBP>400m2, poljoprivredna GBP>1000m2, javne namjene)
MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA (GBP≤400m2, poljoprivredna zgrada GBP≤1000m2)
JEDNOSTAVNA ZGRADA (GBP≤100m2, poljoprivredna zgrada GBP≤400m2)
POMOĆNA ZGRADA (jednoetažna, TP≤50m2, u funkciji legalne osnovne zgrade)

STRUČNA USLUGA za ishođenje RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU uključuje:

Provjeru uvjeta za ozakonjenje objekta

Provjeru postojeće projektne dokumentacije i dokaza legalnosti,
u slučaju legalizacije dijela zgrade (rekonstrukcije)

Pregled i izmjeru zgrade na terenu, te fotografsko snimanje

Izradu projektne dokumentacije - ovisno o vrsti zgrade:

Arhitektonska snimka izvedenog stanja / Snimka izvedenog stanja zgrade
u 3 primjerka, izrađena po ovlaštenom arhitektu

opća dokumentacija
arhitektonski opis zgrade i opis instalacija (za zahtjevne zgrade)
iskaz površina
obračunske veličine zgrade za obračun komunalnog i vodnog doprinosa
grafički dio - arhitektonski nacrti u primjerenom mjerilu
fotodokumentacija
opis stupnja završenosti zgrade
podaci za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru
IM obrazac sa analitičkim iskazom i grafičkim prikazom mjera-obujma građevine

Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjavanju bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (za zahtjevne zgrade)
Izjave ovlaštenog arhitekta i ovlaštenih inženjera o ispunjavanju bitnog zahtjeva sigurnosti u korištenju i zaštite od požara (za zahtjevne zgrade javne namjene)

Ishođenje Rješenja o izvedenom stanju (po izboru).

U suradnji sa stručnim suradnicima možemo ponuditi i uslugu izrade Geodetskog snimka.


Na vrijeme se informirajte, i osigurajte kvalitetnu i profesionalnu stručnu uslugu u svim segmentima legalizacije (ozakonjenja) Vašeg objekta.
Obratite nam se s povjerenjem.